top of page
IMG_20190715_140012.jpg

YKSILÖOHJAUS

Yksilöohjauksen tarkoituksena on tuoda elämään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vahvuuteni ohjaajana ovat empaattinen ja lämmin kohtaaminen, tavoitteellisuus ja jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuva ohjaaminen.

Yksilöohjaus perustuu terapeuttiseen keskusteluun, jossa käytetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Lyhyet ohjaukset suuntaavat vahvasti tulevaisuuteen keskittyen niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa nyt.

Ohjaukseen voidaan lisätä luontolähtöisiä ja luovia menetelmiä, kuten taidetta, kirjoittamista, musiikkia tai valokuvaamista. Yksilöohjaus järjestetään toistaiseksi etäyhteyden kautta, jatkossa myös luonnossa tai muussa yhdessä sovitussa paikassa.

Myös lasten ja nuorten yksilöohjaus onnistuu, kysy näistä lisätietoja.

Yksilöohjaukseen voi hakeutua kun haluaa

  • edistää mielen hyvinvointia

  • tukea tunnetyöskentelyyn

  • lievittää stressiä ja rauhattomuutta

  • tukea elämänhallintaan

  • löytää motivaatiota

  • pohtia ihmissuhteita

  • etsiä elämän suuntaa

  • lisää luovuutta elämään

  • vahvistaa luontosuhdetta

  • virkistyä ja inspiroitua

Ohjauksen sisältö

Yksilöohjaukseen hakeutuessa täytetään ensin perustietolomake, johon pääset tästä.

Ohjaus alkaa 1,5 tunnin pituisella alkuhaastattelulla. Tämän jälkeen jatketaan 1 - 2 tunnin pituisilla ohjauksilla asiakkaan tarpeista riippuen. Ohjauksen alussa käydään läpi asiakkaan toiveet ja tehdään suunnitelma tapaamisille. Tapaamisten välissä voidaan tehdä erilaisia välitehtäviä.

Ohjaukset voidaan toteuttaa yksittäisinä ohjauskertoina tai esimerkiksi 5 tapaamisen pakettina.

Huom! Luovien menetelmien käyttäminen ei vaadi asiakkaalta osaamista, vaan on keino tunteiden ja ajatusten käsittelyyn.

Lue luovuutta käsittelevä blogikirjoitukseni tästä.

bottom of page