TIETOJA MINUSTA

1624131655001_edited.jpg

Milja Harju

Sosionomi (AMK) 2018

Metsäkylpyohjaaja 2019

Joogaopettaja (RYT 200 + YIN 50 H) 2022

Muut koulutukset:

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi 60 op/Jyväskylän yliopisto, JAMK ja Eino Roiha Instituutti

Psykologian perusopinnot 15 op / Jyväskylän avoin yliopisto

Green Care 5 op / Satakunnan avoin AMK

Luontokerhon ohjaaja / Luonto-Liitto Pohjanmaa

Lisäksi lukuisia lyhyitä kursseja ja koulutuksia sosiaalialaan liittyen.

Lähtökohdat yritystoimintaan

Olen aina ollut kiinnostunut luovien menetelmien yhdistämisestä auttamistyöhön. Päädyin opiskelemaan sosionomiksi, koska haluan auttaa ihmisiä. Mitä enemmän olen nähnyt erilaisia tapoja tehdä töitä, sitä enemmän on vahvistunut halu auttaa ihmisiä juuri omien kiinnostusten kautta: luonnon, taiteen ja musiikin keinoin.

Työkokemus

Työkokemusta olen kerännyt eri työpaikoista: olen työskennellyt mm. päiväkodissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa, lastensuojelussa ja vanhainkodissa. Lähivuosina olen työskennellyt nuorten parissa käyden tukikeskusteluja liittyen elämänhallintaan tai lieviin mielenterveysongelmiin. Tällä hetkellä toimin päivätyössäni eroauttamisen asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liitossa.

Minä ohjaajana

Vahvuuteni ohjaajana ovat empaattinen ja lämmin kohtaaminen, asiakkaan tavoitteellinen tukeminen kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita sekä jokaisen asiakkaan yksilöllinen huomioiminen: kaikilla on omat tarpeet ja lähtökohdat. En anna suoria ohjeita vaan kyselen, heijastelen ajatuksia ja kuljen vierellä kohti syvempää ymmärrystä itsestä.

Forestflow

Vuonna 2020 perustettu Forestflow syntyi tarpeesta toteuttaa itseäni ja yhdistää taitoni ja kiinnostuksen kohteeni auttamistyöhön. Sanotaan, että ihminen on parhaimmillaan sellaisen asian äärellä, josta on kiinnostunut. Aito halu kuunnella ihmisiä ja tukea heitä juuri heille sopivalla tavalla ovat toimintani lähtökohtia. Tavoitteena on tarjota hyvinvointia lisääviä palveluita, joiden avulla asiakkaat oppivat uusia tapoja suhtautua itseensä ja elämäänsä.

Forestflow'n palvelutarjonta laajeni vuoden 2022 alussa myös joogan puolelle, kun valmistuin joogaopettajaksi. Tämän myötä mielen lisäksi kehon hyvinvointia on aiempaa suuremmassa roolissa ja palvelut ovat kokonaisvaltaisempia.