1624131655001.jpg

Tietoja minusta

Milja Harju

s.1992

Sosionomi (AMK) 2018

Metsäkylpyohjaaja 2018

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi 2021

Muut koulutukset:

Psykologian perusopinnot 15 op / Jyväskylän avoin yliopisto

Green Care 5 op / Satakunnan avoin AMK

Eroauttamisen ABC-koulutus / Ensi- ja turvakotien keskusjärjestö

Perhearviointimenetelmä / Suomen mielenterveysseura Mieli

Luontokerhon ohjaaja / Luonto-Liitto Pohjanmaa

Lähtökohdat

Olen aina ollut kiinnostunut luovien menetelmien yhdistämisestä auttamistyöhön. Päädyin opiskelemaan sosionomiksi, koska haluan auttaa ihmisiä. Mitä enemmän olen nähnyt erilaisia tapoja tehdä töitä, sitä enemmän on vahvistunut halu auttaa ihmisiä juuri omien kiinnostusten kautta: luonnon, taiteen ja musiikin keinoin.

Työkokemus

Työkokemusta olen kerännyt eri työpaikoista: olen työskennellyt mm. päiväkodissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa, lastensuojelussa ja vanhainkodissa. Lähivuosina olen työskennellyt nuorten parissa käyden tukikeskusteluja liittyen elämänhallintaan tai lieviin mielenterveysongelmiin. Tällä hetkellä toimin projektikoordinaattorina eroauttamisen hankkeessa, jossa kohderyhmänä ovat sekä lapset, nuoret että vanhemmat. Työ on sekä suunnittelua että käytännön asiakastyötä.

Minä ohjaajana

Vahvuuteni ohjaajana ovat empaattinen ja lämmin kohtaaminen, asiakkaan tavoitteellinen tukeminen kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita sekä jokaisen asiakkaan yksilöllinen huomioiminen: kaikilla on omat tarpeet ja lähtökohdat. En anna suoria ohjeita vaan kyselen, heijastelen ajatuksia ja kuljen vierellä kohti syvempää ymmärrystä itsestä.

Forestflow

Vuonna 2020 perustettu Forestflow syntyi tarpeesta toteuttaa itseäni ja yhdistää taitoni ja kiinnostuksen kohteeni auttamistyöhön. Sanotaan, että ihminen on parhaimmillaan sellaisen asian äärellä, josta on kiinnostunut. Aito halu kuunnella ihmisiä sekä auttaa heitä juuri heille sopivalla tavalla ovat toimintani lähtökohtia. Tavoitteena on tarjota hyvinvointia lisääviä palveluita, joiden avulla ihmiset oppivat uusia tapoja suhtautua itseensä ja elämäänsä.