top of page

TIETOJA MINUSTA

Omakuva syksy 2022_edited.jpg

Milja Harju

Joogaopettaja (RYT 200 + YIN 50 H) 2022

Metsäkylpyohjaaja 2019

Sosionomi (AMK) 2018

Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi (valmistuminen 2024).

Muut koulutukset:

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi 60 op/Jyväskylän yliopisto, JAMK ja Eino Roiha Instituutti

Psykologian perusopinnot 15 op / Jyväskylän avoin yliopisto

Green Care 5 op / Satakunnan avoin AMK

Luontokerhon ohjaaja / Luonto-Liitto Pohjanmaa

Lisäksi lukuisia lyhyitä koulutuksia sosiaalialaan liittyen.

Lähtökohdat yritystoimintaan

Olen aina ollut kiinnostunut luovien menetelmien yhdistämisestä auttamistyöhön. Päädyin opiskelemaan sosionomiksi, koska haluan auttaa ihmisiä. Mitä enemmän olen nähnyt erilaisia tapoja tehdä töitä, sitä enemmän on vahvistunut halu auttaa ihmisiä juuri omien kiinnostusten kautta: luonnon, taiteen ja musiikin keinoin.

Työkokemus

Työkokemusta olen kerännyt eri työpaikoista: olen työskennellyt mm. päiväkodissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa, lastensuojelussa ja vanhainkodissa. Lähivuosina olen työskennellyt nuorten parissa käyden tukikeskusteluja liittyen mielenterveys-, riippuvuus ja päihdeongelmiin. Toimin päivätyössäni eroauttamisen asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liitossa.

Minä ohjaajana

Vahvuuteni ohjaajana ovat empaattinen ja lämmin kohtaaminen, asiakkaan yksilöllinen huomioiminen sekä luovien menetelmien käyttäminen monipuolisesti osana Forestflow'n palveluita. Esimerkiksi joogassa rakennan tuntikokonaisuuden siten, että se sisältää useampia variaatioita asanoista (jooga-asennoista) jotta jokainen hyötyy tunnista ja löytää omaan kehoon sopivat asennot. Minulta voi tilata palveluita myös yksityistilaisuuksiin, jolloin niiden sisältö voidaan suunnitella juuri asiakkaan toiveita ja tarpeita vastaamaan.

Forestflow

Vuonna 2020 perustettu Forestflow syntyi tarpeesta toteuttaa itseäni ja lisätä ihmisten hyvinvointia luovin keinoin. Kehon ja mielen hyvinvoinnin lisääminen ovat intohimon kohteitani. Tavoitteena on tarjota hyvinvointia lisääviä palveluita, joiden avulla asiakkaat oppivat uusia, lempeitä ja juuri itselle sopivia keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä kehon ja mielen rentouttamiseen. Haluan palveluideni kautta luoda asiakkaalle sellaisen ajan ja paikan, jossa hän saa syventyä itsensä äärelle ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Forestflow'n palvelutarjonta laajeni vuoden 2022 alussa joogan puolelle, kun valmistuin joogaopettajaksi. Tämän myötä mielen lisäksi kehon hyvinvointi ja sen lisääminen on aiempaa suuremmassa roolissa.

bottom of page