TIETOSUOJA-
SELOSTE JA EHDOT

Käyttäjärekisterin rekisteriseloste ja palveluihin liittyvät ehdot.
Päivitetty 18.4.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Forestflow

3114635-2

00790

Helsinki

044 324 1692

info@forestflow.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tmi Forestflow

Milja Harju

00790

Helsinki

044 324 1692

info@forestflow.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Tmi Forestflow

Milja Harju

00790

Helsinki

044 324 1692

info@forestflow.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien Forestflow’n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedoitteiden toimittamiseen.

 

Ajantasainen lista kaikista Forestflow’n tarjoamista palveluista on nähtävissä osoitteessa www.forestflow.fi.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakkaan informoimiseksi Forestflow'n palveluista sähköpostilistan kautta.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Organisaation nimi

Kieli

Palvelun käyttötiedot (esim. kirjoitetut viestit tai sovitut ajankohdat palvelun toteuttamiselle)

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän palvelun täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta, kun aloitetaan Forestflow’n palvelujen käyttö, kun tiedustellaan sähköpostitse Forestflow'n palveluista tai kun käyttäjä lisää itsensä postituslistalle.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Forestflow’n sivuilla käytetään evästeitä.

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain Forestflow’ta edustavalla henkilöllä.

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin sekä peruuttaa sähköpostilistan mukaan lähetettävä uutiskirje niin halutessaan.

EHDOT

Tutustuthan ehtoihin, jotta vältytään väärinymmärryksiltä.

Tapahtuman tai osallistumisen peruuttaminen

  • Mikäli tapahtuma perutaan järjestäjän taholta, on ilmoittautuneilla oikeus saada koko maksamansa summa takaisin.

  • Sairastumisen vuoksi perutuista osallistumisista palautetaan täysi osallistumismaksu.

  • Mikäli asiakas ei peru osallistumistaan tai saavu maksamaansa tapahtumaan, Forestflow ei ole velvoitettu palauttamaan osallistujan maksamaa hintaa.

  • Mikäli asiakas peruu osallistumisensa tapahtumapäivänä tai tätä edeltävänä päivänä, palautetaan puolet lipun hinnasta. Ennen tätä perutusta osallistumisesta palautetaan koko lipun hinta.

Muuta

  • Forestflow ei kuulu arvonlisäveroon liittyvien velvoitteiden piiriin yritystoiminnan ollessa vielä pienimuotoista.